Belirli Gün ve Haftalar

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ (4 Ekim)
GÜNÜN TARİHÇESİ
İnsanlar, doğanın hayvanlarla, bitkilerle önem ve anlam kazandığını zamanla anlayarak onları korumanın gereğine inandılar. Bunun bireysel çabalarla sağlanamayacağını anlayarak, önce şehirler, sonrada ü1keler çapında, daha sonra da dünya genelinde bir örgütlenme aşamasına ulaşıldı. Hemen hemen bütün ülkelerde bu amaçla “Hayvanları Koruma Dernekleri” kuruldu. Yurdumuzda hayvanları korumak amacıyla 1912 yılında “Himaye-i Hayvanat Cemiyeti” kuruldu. Daha sonra İstanbul’da “Hayvandan Koruma Derneği” örgütlendi. 1956 yılında da bu amaçla Ankara’da bir dernek daha kuruldu. Uluslararası Hayvandan Koruma Dernekleri Kongresinde 1931 yılında alınan bir kararla her yıl 4 Ekim “Hayvanları Koruma Günü” olarak kabul edildi.

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜNÜN AMAÇLARI
1 – İnsanlara, doğaya, anlam, renk ve canlılık veren hayvanların yararlarını ve önemini kavratmak.
2 -Hayvan soylarının tükenmesini engelleyerek, koruma ve üretimlerinin sağlanmasına katkıda bulunmak. 3 – İnsanlardaki hayvan sevgisini geliştirmek ve pekiştirmek.
4-Bireysel küçük çıkarlar sağlamak amacıyla hayvan avlanmasının, öldürülmesinin sakınca1arını vurgulamak.
5 – Evcil hayvanlara karşı iyi davranılmasını, bu hayvanların iyi bakılmasını ve beslenmesini sağlamak.
6 – Hayvanların giyim, beslenme, ulaşım, endüstri açılarından insanlara olan olum1u katkılarını kavratmak. 7 – Hayvanların korunma ve bakımları konusunda insanları bilgilendirmek,bunun gereğine inandırmak.
8 -Sahibi olduğumuz hayvanlar üzerindeki sorumluluklarımızı hatırlatmak ve kavratmak.
9 – Hayvancılığın yurt ekonomisi açısından önemini belirtmek, bu konulara bilimsel açıklamalar getirmek. Bilimsel yöntemlerle yapılan hayvancılığı geliştirmek.
10- Hayvanları sevmenin yüce bir duygu olduğunu, hayvanları sevmenin doğayı, çevreyi ve dünyayı sevmek olduğunu kavratmak.
11-Okullarda Hayvanları Koruma Günlerinde yapılacak etkinliklerle özellikle çocuklardaki hayvan sevgisini küçük yaşlardan başlayarak geliştirmek. Konunun anlam ve önemini erken kavramalarını sağlamak.

HAYVANLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Hayvanlar, insanlarla bitkilerin dışında kalan Canlı varlıklardır.Dünyanın her yerinde yaşarlar. Hem sıcak, hem soğuk yerlerde bulunurlar. Büyük ve derin denizlerin diplerinde, yüksek dağların tepelerinde çeşitli hayvanlara rastlamak mümkündür. Öyle ki, onların binlercesi bir yüksük suda yüzebilir. Öte yandan bazı balinaların ağırlığı yüz tonu geçmektedir. Yer yüzündeki hayvan çeşitleri yaklaşık olarak üç milyon kadardır. Hayvanların vücut yapıları ve duyu organları özellik, farklılıklar gösterir. Tavşan ve kanguru gibi sıçrayarak koşan hayvanların arka ayaklan ön ayaklarından uzundur.

Balıklar, suyun içinde fazla uzakları göremezler. Kuşlar insan1ardan daha çok çeşitte renkleri görebilirler. Böceklerin işitme organları ya bacaklarında, ya da vücutlarının yanlarındadır . Kelebeklerin, köpeklerin, köpekbalıklarının koku alma duyuları çok gelişmiştir ve çok hassastır. Ot yiyerek beslenen hayvanlara otçul, et yiyerek beslenenlere de etçil hayvanlar denir. Koyun, inek, keçi, at, eşek otçul; aslan, kaplan, köpek, kurt, çaka1 vb. etçil hayvanlardır. Bazı hayvanlar da etçil oldukları halde, başka besinleri yerler. Tilki etçil olduğu halde üzüm ve elma da yemektedir. Ayı etçil olmasına rağmen bal yemeyi sever.

HAYVAN ÇEŞİTLERİ EVCİL HAYVANLAR: İnsanlara alışmış, az-çok yararları dokunan hayvanlardır. Kimisi evde, kimisi bahçede, kimisi. kümes, kimisi de ahırda beslenir. İnsanların ilk evcilleştirdikleri hayvan köpektir. Köpeğin evcilleştirilmesi, insanlığın uygarlık alanındaki en önemli başarısı ve aşaması olarak kabul edilir. Sığır da ilk evcilleştirilen hayvanlardandır. Koyunla keçi önce yalnız etlerinden yararlanılmak için evcilleştirilmişler, zamanla bunların derilerinden, süt, yün ve kıllarından, yavrularından ve gübrelerinden yararlanmayı öğrenmişlerdir. At da önce eti için evcilleştirildi. Çok geçmeden binek hayvan olarak ulaşımda kullanılmaya, gücünden yararlanılmaya başlandı. Eşek de aynı sıralarda yük taşımak İçin evcilleştirildi. Kediyi ilk evcilleştiren Mısırlılardır. Buğday depolarını farelerden korumak için kedinin yararları öğrenildikten sonra evcilleştirildi. İlk evcilleştirilen kuş güvercindir. İnsanlar bu kuşun etini yemek ve kurban etmek için evcilleştirdi. Tavuk da ilk kez Hindistan’da evcilleştirilmiştir. İnsanlar memeli hayvanları ve kuşları evcilleştirmekle kalmayıp, sinek ve böcekleri de evcilleştirdiler. Arı ve ipekböceğinin evcilleştirilerek insanın yararına sunulması, önemli sonuçlar vermiş, insanların beslenme ve giyinmelerine çok önemli katkılar sağlamıştır.

YABANİ HAYVANLAR: İnsanlar, bazı hayvanları kendilerine yakın ve yararlı bularak evcilleştirmiş, zamanla bunlardan yararlanmıştır. Bazı hayvanları da kendisine uzak ve tehlikeli bulmuş, belki de pek yanına sokulmadığı için, evcilleştirmemiş veya evcilleştirememiştir. Kurt, çakal, aslan, sırtlan, dağ kedisi, timsah, yılan, akrep, fare bu hayvanlardandır. İnsanoğlu yabani hayvanlardan her zaman uzak kalmış, kendisini bunlardan koruma gereğini duymuştur.

YARARLI HAYVANLAR: İnsanlar evcil hayvanların hepsinden yararlanırlar. Bazı hayvanların etinden, sütünden, derisinden, yününden kılından, gübresinden ve yavrusundan fayda sağarlar. Bazılarından da ulaşımda, yük taşımada yararlanırlar. Deniz hayvanları da çoğunlukla besin maddesi olarak insanların yararlandıkları hayvanlardandır. Balık, karides, midye bu hayvanlardandır.

ZARARLI HAYVANLAR: İnsanlara, bitkilere ve başka hayvanlara zarar veren hayvanlardır. Yılan, çayan, akrep, bit, pire, fare, çekirge, karasinek, sivrisinek, bu hayvanlardandır.

SÜS HAYVANLLARI: Bazı hayvanlar da evlerimizde, süs olsun, işyerlerimize canlılık getirsin, renk katsın diye süs olarak beslenir. Süs köpekleri, •kanarya, bülbül, papağan, tavus kuşu, kuğu, akvaryum balıklar birer süs hayvanıdır.

INSAN HAYVAN İLİŞKİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
İlkçağlarda insanlar, çevrelerindeki vahşi hayvanlardan korunmaya çalıştılar. O çağlardan zamanımıza ulaşamayıp soyları tükenen korkunç ve güçlü hayvanlar da vardı. İnsan henüz ilkel olduğundan savunma ve avlanma silahları da ilkeldi. O zamanlar vahşi hayvanların sayıları insanlardan daha fazlaydı. Bu nedenle insanlar bu hayvanları yok etme savaşı verdiler. O zamanlar insanlar, geçim kaynakları olarak sadece bitkileri ve hayvanları görüyorlardı. Çoğunlukla avlanarak geçiniyorlardı. İnsanoğlu zamanla az da olsa toplumsallaştı, gelişti, ilerledi. Belirli bir aşamaya ulaşınca hayvanlara, dolaylı olarak da kendisine kötülük ettiğini anladı. Etini yediği, derisini giydiği hayvanların hiç olmazsa, bazılarıyla dost olma, onları koruma ve üretme aşamasına ulaştı. Böylece bazılarını evcilleştirdi. Zamanla bilim ve teknoloji gelişti. Hayvan ürünleri sanayideki etkin ve önemli yerini aldı. Hayvancılık bir geçim kaynağı oldu. İnsanlar hayvanlar olmadan yaşayamayacaklarını anladılar. Sonrada hayvanların bakım ve üretimleri bilimsel sistemlere oturtuldu. İnsanoğlu, hayvanları sevmeğe, korumaya ve kollamaya başladı. Nasıl ilk olarak köpeğin evcilleştirilmesi bir aşama sayıldıysa, hayvan sevgisinin gelişimi de insanlar için son aşama olarak kabul edildi. Bugün artık “Çevrecilik” bilinci gelişti. Hayvanların dışında, doğayı olduğu gibi koruma savaşını verme, bunun için örgütlenmeye, uluslararası girişimlerde bulunmaya başladılar. Dünyamız, doğa1lığıyla,bitkileriyle, insanlarıyla ancak anlam ve değer taşımaktadır. Hayvan-insan-bitki üçlüsü ayrılmaz bir bütün oluşturmaktadır. Birinin eksikliği doğa dengesini bozmakta, yaşamı eksik ve çekilmez hale getirmektedir.

Demek ki artık insan, hemcinsleri dışında canlılarla, onların var1ığıyla ve desteğiyle yaşayabiliyor, daha mutlu olabiliyor. Hayvanlar, yaşamımızın vazgeçilmez varlıklarıdır.

Kaynak: Belirli Gün ve Haftalar (Beytullah Hatoğlu)

Updated: 29 Mayıs 2020 — 14:59

15 Comments

Add a Comment
  1. Bence de çok güzel olmuş.

  2. Harika bir site. Her yeni bilgiyi de öğrenebiliyorsun, tek kelime ile mükemmel.

  3. Çok güzel olmuş.Gerçekten çok beğendim.Bu siteden çok faydalandım.

  4. berranur çınar

    Çok güzel, bu sayfadan çok yararlanacağım.

  5. Merhaba öncelikler sitenizi çok beğendiğimi söylemek isterim…Ben üniversitede Türkçe öğr. 3.sınıftayım. Çocuk edebiyatı dersinde ninni konusunu sunuyorum…Ninnilerin özellikleri ile ilgili görsel bir etkinlik yapmak istiyorum. Bu konuda orjinal bir etkinliğiniz var mı varsa öğrenebilir miyim? Çok teşekkür ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.