Belirli Gün ve Haftalar

YANGINDAN KORUNMA HAFTASI (25 Eylül -1 Ekim)

YANGIN NEDİR?
Maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma olayının oluşabilmesi için madde, ısı ve oksijenin (hava) bir arada olması gerekir.

İnsanların sık sık başına gelen bu büyük felaketin önemli nedeni dikkatsizliktir. Ayrıca birtakım teknik eksiklikler ve yanlışlar da yangına neden olabilmektedir. kullanışsız malzemeden Nedenlerin başında yangına karşı önlemlerin alınmaması gelmektedir. Yangın elektrik kontağı,

ısıtma sistemleri, LPG tüpleri (evlerde kullanılan tüp gazları) patlayıcı-parlayıcı maddelerin yeterince korunmaya alınmamasından doğmaktadır. Özellikle büyük yerleşim alanlarında, konut ve iş yerlerinde çıkan yangınların büyük bir kısmı elektriğin ve LPG tüplerinin yanlış kullanımına dayanmaktadır. Elektrik enerjisi aksamının teknik koşullara göre yapılmaması da yangını yaratan diğer bir neden olmaktadır. Bununla birlikte kaloriferlerde ve soba ile ısıtma yöntemlerinde, bacaların temizlenmesi ve parlayıcı-patlayıcı maddeler için gerekli önlemlerin alınması halinde yangın afetinde büyük bir azalma olacaktır.

Yangınlar, insanları ekonomik ve manevi zararlara sokar. Ayrıca can kaybına da neden olur. Deprem, kasırga ve diğer doğal olayların sebep olduklarının dışındaki yangınların nedeni insanların dikkatsizliğidir. Bu bakımdan, yangınla savaşmanın en iyi yolu, yangını söndürmek değil, önlemlerini almaktır. Bunun da ağırlıklı noktasını dikkatli olmak oluşturmaktadır.

TÜRKİYE’DE YANGINLAR VE İTFAİYE Yangınlar Türkiye’de özellikle eskiden, yapıların ahşap oluşu nedeniyle büyük kayıplar doğururdu. Halkımız yangınları bir uğursuzluk sayar, nedenlerini insanların dikkatsizliğine değil de, yaşayış biçimlerinde ararlardı.

İlk zamanlarda yangınlar bir çeşit kancalarla önlenmeye çalışılır, yöre halkı kovalarla su taşıyarak söndürme gayretinde bulunurdu. Sonradan din değiştirerek Davut adını alan ve İstanbul’a yerleşen bir Fransız 1717 yılında yangın söndürmekte kullanılan tulumbayı yaptı. Davut ağanın ilk başarısı 150 kadar adamıyla Tophane yangınında görüldü. Daha sonra Yeniçeri ocağı içinde, yangın söndürmekle görevli “Tulumbacı ocağı” kuruldu. Bunlara ayrı bir kışla yapıldı. O zamanlar yangınlara sadrazam ile Yeniçeri ağasının gitmeleri gelenek haline geldi. Büyük yangınlara padişah da giderdi.

Tulumbacı örgütü zamanla semt ve mahallelere kadar yayıldı. Osmanlı İmparatorluğu hayatında önemli bir yer tuttu.Yangınların yalnız tulumbacılarla önlenemeyeceği anlaşılınca, 19. yüzyıl başlarında dükkanların kagir olarak yapılması emredildi. İlk kez 1817’de İstanbul evlerine yangın duvarı yapılması zorunluluğu getirildi. 1868’den sonra belediyeler kurulunca, yangın söndürme teşkilatı da belediyelere bağlandı. Halen Türkiye genelindeki bütün itfaiye teşkilatları belediyelere bağlı olarak yönetilmekte ve çalıştırılmaktadır. İtfaiye teşkilatı bütün il ve ilçelerde, önemli görülen beldelerde kurulmuş bulunmaktadır. Ayrıca okullarımızda, diğer kurum ve kuruluşlarımızda da yangın söndürme ekipleri ve malzemeleri bulundurulmaktadır. Fabrikalar, askeri birlikler de kendi imkanlarıyla yangın söndürme ekip ve araçları bulundurur.

YANGIN ANINDA YAPILMASI GEREKENLER • Telaşlanmayınız, • Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi varsa ona basınız, • İtfaiyeye telefon ediniz, • Yangın adresini en kısa ve doğru şekilde bildiriniz, • Mümkünse yangının cinsini (Bina, benzin, araç vb) bildiriniz, • Yangını çevrenizdekilere duyurunuz, • İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut imkanlardan yararlanınız, • Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız, • Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız, • Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine mani olunuz

YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER Yangın, hem bireysel hem de toplumsal kayıplara neden olan üzücü bir olaydır. Bunun için yangının oluşumunu ve başlamasını engellemek en akılcı önlemdir.

Yangının çıkmaması için şu önlemler alınabilir: 1 – Fırın, baca, kalorifer kazanları, elektrik tesisatları teknik ve kurallara uygun olarak, bu işlerden iyi anlayanlarca yapılmalı, kontrolü yetkililerce uygulamalı olarak sağlanmalıdır. 2 – Bodrumlarda, ocak yanlarında, kağıt, talaş, odun, kömür, akaryakıt, sıvılandırılmış petrol gazı tüpü bulundurulmamalıdır. 3 – Tavan arasında, çabuk tutuşabilecek eşya saklanmamalıdır. 4 – Ütü, masa lambası gibi araçların eskiyen kordonları zamanında yenilenmelidir. 5 – Kullanılmayan, işi biten elektrikli araçların fişince prizden çıkarı1malıdır. 6 – Bütün ocakların önünde koruyucu bir tel kafes bulundurulmalıdır. 7 – Kibrit kutuları, çakmaklar çocukların yetişemeyecekleri yerlere konulmalıdır. 8 – Kuru yapraklar, paçavralar, bazı çöpler rüzgarsız havalarda ve binalardan uzakta kontrollü olarak yakı1malı, 9 – Bacalar gerektikçe temizlenmeli, soba ve boruların güvenliğine dikkat edilmelidir. 10 – Evlerin veya işyerlerinin tahta olan tabanlarını mazotlamaktan titizlikle kaçınmalı, buralardaki soba ve bacalar, sürekli kontrol altında bulundurulmalıdır. 11 – Evde kimse yokken, elektrikli battaniye veya yatak gibi düşük akımla çalışan, bu nedenle tehlikeli görülmeyen elektrikli ev aletlerinin fişleri kesinlikle prizde takılı bırakılmamalıdır. 12 – Evden dışarı çıkarken ocakların ve sobaların söndürülmesine özen gösterilmelidir.

ORMAN YANGINIARI Ormanlar, yurdumuzun doğal zenginlik kaynaklarıdır. Yararları her geçen gün biraz daha iyi anlaşılmaktadır. Ancak, her şeye rağmen orman yangınlarının önüne geçilememekte, her yıl önemli miktarda ormanımız yanarak kül olmaktadır. Orman yangınlarının sebeplerinin altında insanların dikkatsizliği yatmaktadır. Ayrıca orman yangınlarının söndürülmesi de alanın geniş ve engebeli oluşu nedeniyle güçtür. Yangın söndürülene kadar ,belirli oranda ağaç kaybediImekted1r•

Bu konuda şu önlemler alınabilir: 1- Sigarayı söndürmeden hiçbir yere atmamalı, atanlar uyarı1malı, sönmeden atılan sigaralar görüldüğünde tarafımızdan söndürü1melidir. 2-Ormanda piknik yaparken yakılan ateşler, iyice söndürülmeden bırakılmamalı, ateşi söndürdükten sonra da bir süre beklemeli, söndüğü iyice anlaşılınca oradan uzaklaşılmalıdır. 3-Ormanlara ve boş araziye altılan cam kırıkları, yazın güneş ışığını ve ısısını büyüteç gibi toplayarak, etrafındaki otları tutuşturarak yangına neden olur. Bu nedenle ormanlara, kuru otların bulunduğu araziye rastgele boş şişe atmamalı, bunları toplayıp geri dönüşüm kutularına atılmalıdır.

MOTORLU ARAÇ YANGINLARI Motorlu taşıt ve araçların yangını, çok karşılaşılan üzücü olaylardandır. Bunlarda çabuk tutuşabilen yanıcı nitelikteki akaryakıt kullanılması tehlikeyi artırmaktadır. Gerek teknik, gerekse kullanım hataları kolayca yangın çıkmasına neden olmaktadır. Bu araçlardaki elektrik tesisatı en büyük tehlikedir. Plastik (yalıtkan) koruyucu ile kaplanmış kablolar yıpranarak içlerindeki teller birbirine sürtününce kolayca kıvılcım çıkarabilir. Bu kıvılcım yangının başlangıcıdır. Yapılacak ilk iş, araçtaki akünün kutup başlarını çıkararak akımı kesmek olmalıdır.

Motorlu araçlarda ve taşıtlarda her zaman yangın söndürücü tüp bulundurulmalıdır. Kıvılcımlar aracın boya ve akaryakıt deposuna ulaşmadan söndürmek, tehlikeyi önlemenin en pratik yoludur.

Araçların içindeki sürücü ve yolcuların içtikleri sigara izmaritlerini kül tablalarında iyice söndürmeleri güvenliklerinin gereğidir.

Özellikle tüp, kağıt, odun, kereste, plastik eşya taşıya araç sürücülerinin yangın konusunda çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Araçlarında etkili söndürücüler bulundurmalarının yanında sürekli dalgınlığa ve sorumsuzluğa fırsat vermemelidirler.

Motorlu araçların dışları kimyasal maddelerden yapılan boya ile kaplıdır. Bu durum yangın ihtimalini artırır. Boya çok tez tutuşmakta ve aracı sarmaktadır.

Benzinli araçlarda, benzinin çok çabuk tutuşması, sürekli olarak bilinç altında tutulması gereken bir konudur. Bu tip araç sürücüleri sürekli uyanık olmak zorundadırlar.

Kara taşıtlarının uzun süre dinlenmeden yolculuk yapmaları sonucu eskimiş lastiklerin sürtünme ile ısınarak alev alması sık sık yaşanan ve gözlenen tehlikelerdendir. Bu nedenle yolculuk sırasında belirli aralıklarla araçları da dinlendirmek başka bir önlem alma yöntemidir.

YANGINLA İLGİLİ ANLAMLI VE ÖZLÜ SÖZLER – Yangının düşmanı su değil, dikkattir. -Yangın çıkmadan önlem almak, yangında zarar görülmesini engeller. -Büyük yangınlar küçük dikkatsizlikler sonucu çıkmaktadır. – Huzurlu olmak, dikkatli ve uyanık olanların hakkıdır. – Kıvılcımı küçümseme, ateşin anasıdır. – Dalgınlık felaket getirir. – Küçük ihmaller, büyük felaketler doğurur. – Bacalar, ateş için değil, duman için yapılmıştır. – Yangının söndürülmesi değil, çıkmasını engellemek marifettir. -Sorumsuzluk ihmali, ihmal de yangını getirir.

Updated: 29 Mayıs 2020 — 14:59

15 Comments

Add a Comment
  1. Bence de çok güzel olmuş.

  2. Harika bir site. Her yeni bilgiyi de öğrenebiliyorsun, tek kelime ile mükemmel.

  3. Çok güzel olmuş.Gerçekten çok beğendim.Bu siteden çok faydalandım.

  4. berranur çınar

    Çok güzel, bu sayfadan çok yararlanacağım.

  5. Merhaba öncelikler sitenizi çok beğendiğimi söylemek isterim…Ben üniversitede Türkçe öğr. 3.sınıftayım. Çocuk edebiyatı dersinde ninni konusunu sunuyorum…Ninnilerin özellikleri ile ilgili görsel bir etkinlik yapmak istiyorum. Bu konuda orjinal bir etkinliğiniz var mı varsa öğrenebilir miyim? Çok teşekkür ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.