4.Sınıf Türkçe Online Test Sınavları

4.Sınıf Türkçe Deyimler Test-3

Tebrikler - 4.Sınıf Türkçe Deyimler Test-3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
"İğne atsan yere düşmez." deyimi, bir yerin hangi özelliğini gösterir?
A
Dar olduğunu
B
Kalabalık olduğunu
C
Temizliğini
D
Boş olduğunu
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi “öfkelenmek, kızmak” anlamında bir deyimdir?
A
Ter dökmek
B
Göze gelmek
C
Tepesi atmak
D
Yüreği hoplamak
Soru 3
“Anlayışla karşılamak” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hoş tutmak
B
Hoş görmek
C
Hoşbeş etmek
D
Hor görmek
Soru 4
“Göz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içerisinde kullanılmıştır?
A
Çocuğun gözleri ışıl ışıldı.
B
Öğretmen, kitaba göz atmamızı istedi.
C
Masanın gözünden resmini çıkardı.
D
İki göz evde oturuyorlardı.
Soru 5
Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?
A
Gözü dönmek
B
Küplere binmek
C
Tepesi atmak
D
Dolap çevirmek
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?
A
Komşular birbirleriyle ağız birliği etmişler.
B
Bunu sen anlat, çünkü senin ağzın iyi laf yapıyor.
C
Küçük çocuğun dizi yaralanmış.
D
Çok uğraştılar, ama ağzımdan laf alamadılar.
Soru 7
“Ağzı sıkı olmak’ deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hiç konuşmamak
B
Kimseyle ilgilenmemek
C
Duyduğunu herkese anlatmak
D
Kimsenin sırrını başkasına vermemek
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?
A
Yarışmalardaki başarısıyla göğsümüzü kabarttı.
B
Çocuğun iri gözleri vardı.
C
Sen her zaman ipe un serersin.
D
Sözlerin yüreğime su serpti.
Soru 9
“Dikkatle dinlemek” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kulakları çınlamak
B
Kulağına küpe olmak
C
Kulağını açmak
D
Kulak misafiri olmak
Soru 10
“Birisini çok övmek” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A
Göklere çıkarmak
B
Gözden çıkarmak
C
Gözü ısırmak
D
Gözü yukarılarda
Soru 11
“Gözden düşmek” deyimin anlamı nedir?
A
Kendisine duyulan güveni yitirmek
B
Farkına varılmamak, görülmemek
C
Ortalıkta dolanmamak
D
Kötü bir şeyi iyi olarak göstermek
Soru 12
“Satışlar düşünce, fiyatı kırmak zorunda kaldılar” cümlesindeki deyimin anlamı hangisidir?
A
Fiyatı indirmek, düşürmek
B
Bir şeyin kaça satılacağını söylemek
C
Fiyatın yükselmesini önlemek
D
Bir şeyin değerini tahmin etmek
Soru 13
“Yaramazken çok uslanmış duruma gelmek” anlamına gelen deyim hangisidir?
A
Gözü dönmüş
B
Göze gelmek
C
Renk vermemek
D
Mum gibi olmak
Soru 14
“Çok tehlikeli bir işe girmek” anlamına giren deyim hangisidir?
A
Ateşten uzak olmak
B
Ateş atmak
C
Ateşle oynamak
D
Ateşi söndürmek
Soru 15
"Aldatılmak" anlamına gelen deyim aşağıda-kilerden hangisidir?
A
Çamura yatmak
B
Ağzından kaçırmak
C
Sözünde durmak
D
Oyuna gelmek
Soru 16
Aşağıdaki deyimlerden hangisi “dikkatli olmak” anlamındadır?
A
Gözünü dört açmak
B
Gözleri buğulanmak
C
Göze gelmek
D
Gözleri fal taşı gibi açılmak.
Soru 17
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çok dikkatli ve uyanık olmak” anlamını taşıyan bir deyim vardır?
A
Nihayet bu işin olacağına aklım yattı.
B
Polis, gözünü dört açmış hırsızın çıkmasını bekliyordu.
C
Ne yazık, Ekrem de iyi gün dostu çıktı.
D
Bu gezide eğlencenin tadına varmak istiyorum.
Soru 18
“Kanı beynine çıkmak” deyiminin anlamı hangisidir?
A
Korkmak
B
Acımak
C
Çok kızmak
D
Heyecanlanmak
Soru 19
Göğsü kabarmak’ deyiminin anlamı nedir?
A
Derin nefes almak
B
Övmek
C
Başarılı olmak
D
Övünç duymak
Soru 20
Aşağıdaki deyimlerden hangisi “İyi olmayan bir şeyi, iyi gibi göstermek anlamına gelmektedir?
A
Göz boyamak
B
Gözü tutmak
C
Göze gelmek
D
Göz dikmek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: