4.Sınıf Türkçe Online Test Sınavları

4.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Test-2

Tebrikler - 4.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Test-2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, birbiriyle zıt anlamlı sözcükler yoktur?
A
Aç doymam, tok acıkmam sanır.
B
Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.
C
Her inişin bir çıkışı vardır.
D
Her çok azdan olur.
Soru 2
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, sırasıyla yeni, büyük, uzun kelimelerinin zıt anlamlıları verilmiştir.
A
Eski – kısa – yakın
B
Sağlam – kocaman – geniş
C
Eski – küçük – kısa
D
Çürük – dar – ince
Soru 3
“Büyük” sözcüğü hangi sözcük öbeğinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A
Büyük olay
B
Büyük tarla
C
Büyük ev
D
Büyük masa
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde “koyun” kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır?
A
Şu resimleri albüme koyun.
B
Her şeyi koyun yerli yerince.
C
Bu koyunlar ne garip canlılar.
D
Salatayı masaya koyun.
Soru 5
“Güz” kelimesinin eş anlamlısı nedir?
A
Sonbahar
B
İlkbahar
C
Yaz
D
Kış
Soru 6
“Ay’a bakan adam korkuyla ay diye bağırdı!” cümlesinde altı çizili sözcükler anlam bakımından nasıl sözcüktür?
A
Eş anlamlı
B
Eş sesli
C
Zıt anlamlı
D
Deyim
Soru 7
Zengin bir adam varmış. Huzursuz, sinirli, cimri ve zenginmiş. Hiçbir kimseye yardım etmez, hiçbir yoksula bir kuruş para vermezmiş.” Paragraftaki altı çizili kelimelerin zıt anlamlıları hangi seçenekte verilmiştir?
A
Fakir - sinirsiz - sakin
B
Varlıklı - sakin - zengin
C
Fakir- sakin - cömert
D
Cimri - sinirsiz - cömert
Soru 8
Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır?
A
Açık - kapalı
B
Sıcak - soğuk
C
Ak - beyaz
D
Zayıf - şişman
Soru 9
“Kara” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A
Kara görününce bütün denizciler sevindi.
B
Kara gözlü kuzum, çok güzel.
C
Kara bir kuş pencereye kondu.
D
Kara kaplı kitabı ben de okudum.
Soru 10
Aşağıdaki sözcüklerin hangisi sesteş (eş sesli) sözcük değildir?
A
Yaş
B
El
C
Kum
D
Bel
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “oyun” sözcüğünün yerine “tuzak” sözcüğü getirilirse, cümlenin anlamında değişme olmaz?
A
Sıkıldığımız için oyunu değiştirdik.
B
Bu oyuna düşeceğimi mi sandınız?
C
Çocuklar bahçede oyun oynuyor.
D
Tiyatrodaki bu oyun üç bölümden oluşuyor.
Soru 12
Yanlış” kelimesinin karşıt anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A
Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır.
B
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
C
Gülme komşuna, gelir başına.
D
İyilik eden, iyilik bulur
Soru 13
Hasret” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A
Annem misafirleri karşıladı.
B
Kötü arkadaş insanı yoldan çıkarır.
C
Burada en çok annemin yemeklerini özledim
D
Kışın kalın elbise giymelisin.
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde karşıt anlamlı kelimeler bulunmamaktadır?
A
Gece gündüz demeden çalışıp durdu
B
Kimse yoğurdum ekşi demez.
C
Her yokuşun bir de inişi vardır.
D
Gençlerin hepsi ayağa kalkarak yaşlılara yer verdi.
Soru 15
“Çirkin - güzel" sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A
Şişman – zayıf
B
Hız – sürat
C
Yetenek – kabiliyet
D
Hür – özgür
Soru 16
“Hey, buraya gelin, gelin geliyor.” cümlesindeki “gelin” sözcükleri eş sesli özelliktedir. Aşağıdakilerden hangisi eş seslilik özelliği göstermez?
A
Yaz
B
Saç
C
Kır
D
Çok
Soru 17
Yol” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çare” anlamında kullanılmıştır?
A
Onlar başka yoldan gittiler.
B
Tuttuğun yolu beğenmiyorum.
C
Elbette ki bir yolunu bulacağım.
D
Ben problemi başka bir yoldan çözeceğim.
Soru 18
“Okula yeni gelen arkadaşımıza bütün sınıf soğuk davranıyor.” Bu cümlede mecaz anlamıyla kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A
Okul
B
Arkadaş
C
Soğuk
D
Davranıyor
Soru 19
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler yoktur?
A
Her şeyin azı karar, çoğu zarar.
B
Her inişin bir çıkışı vardır.
C
Her çok azdan olur.
D
Her horoz kendi çöplüğünde öter.
Soru 20
Her yıl bir yaş daha büyüyoruz. Yaş ağaçları değil, kuru ağaçları keselim. Yukarıda altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisine ne denir?
A
Sesteş
B
Eş anlamlı
C
Zıt anlamlı
D
Mecaz
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: